Ndikimi i stilit të jetës në shëndetin tonë – Dr. Arben Susuri

Falenderojm Dr. Arben Susuri për Ligjeratën e mbajtur në xhaminë tonë. Përfitime të shumta rrëth shëndetsisë për pjesëmarrësit .Takime të tilla vërtetë të shtojnë diturin dhe duhët të shfrytzohën nga të gjithë.