Bashkimi Linz

Ardhmeria

ARDHMËRIA është shoqatë e gruas që kujdesët për çështje gjinore brenda komunitetit shqiptarë në Linz dhe rrethinë.

 

Objektivat:

Ardhmëria objektivat e veta i realizonë përmes organizimit të aktiviteteve të grave shqiptare në mês veti, pjesmarrjes në aktivitetetet të ndryshme të organizara nga  institucionet  komunale dhe regjional, si dhe shoqatve tjera.

 

Fushat:

  • Integrim
  • Barazi gjinore
  • Edukim
  • Kultur
  • Sport