Bashkimi

BASHKIMI është shoqatë bazë e themeluar në vitin 2003 dhe kujdesët për çështjet kulturore, religjioze dhe integruese të komunitetit shqiptarë në Linz me rrethinë si dhe zbaton projektet e propozuara nga Unioni.

BASHKIMI ka objektin e vetë me hapsira optimale për përmbushjen e nevojave të komunitetit shqiptarë në të gjitha fushat e nevojshme.

Aktualisht BASHKIMI ka mbi 600 antarë aktiv.

 

Objektivat:

BASHKIMI objektivat e veta i raleizon përmes kujdesit ndaj antarëve aktiv dhe pasiv pranë komunitetit shqiptarë në Linz dhe rrethinë.

Duke mbajtur organizime të natyrave të ndryshme.

Duke u kujdesur për aspektin shpirrtërore dhe shoqërorë të antarëve dhe familjeve të tyre.

Duke motivuar komunitetin për participim dhe pjesmarrje aktive në aktivitetet institicionale dhe shoqërore.

Duke tematizuar dhe përkrahur drejtësinë dhe barazinë gjinore.

Duke kultivuar pluralizmin, tolrancën dhe diverzitetin shoqëror dhe fetarë.