Unioni

Unioni i Shoqatqve Shqiptare eshte oraganizat kupol e shoqatave shqiptare në Linz. Detyrë e Unioni është zhvillimi i projekteve të nevojshme dhe të rëndësishme për komunitetin shqiptarë në Linz dhe rrethinë, kordinimi i aktiviteteve të shoqatave shqiptare si dhe njohja dhe bashkëpunimi me shoqatave tjera. Poashtu nën kompetecat e Unionit është  , participimi dhe bashkëpunimi  me institucinet komunale dhe regjionale në OOË

 

Objektivat:

Unioni objektivat e veta i realizonë përmes përcjeljes së trendeve bashkëkohre, pjesmarrjes në aktivitetet e institicioneve komunale dhe regjionale si dhe aktivitet e shoqatave të ndryshme.

Fushat:

Unoni është i konzentruar në fusha të ndryshme që janë në dobi dhe interesse shoqërore si:

  • Kultur
  • Edukim
  • Integrim
  • Shendetësi
  • Sport