Disa anëtarë të shoqatës sonë morën pjesë në turneun e Ping Pongut në Steyr të Austris

Më 22 tetor 2022, Shoqata Kulturore Sportive Atdheu. „Xhamia Atdheu“ organizoi një garë ping pongu. Morën pjesë 14 sportistë. Nga shoqata jonë morën pjesë Burim Salihu dhe Hevzi Hasani, Burim Salihu e zuri vendin e parë dhe Hevzi Hasani vendin e dyt.
Faleminderit për pjesëmarrjen.