Vizitë në xhaminë Bashkimi

Sot në vizitë kishim nxënës dhe profesorë nga shkolla për përkujdesje sociale ,, Schule für Sozialbetreuungsberufe ” Gallneukirchen.
Biseduam tema të ndryshme dhe iu përgjigjëm pyetjeve të tyre rreth Islamit, Xhamisë dhe rreth komunitetit Shqiptarë këtu në Austri.
Falënderojmë për pjesmarrjen edhe të shoqatës Ardhmëria sëbashku me teologen dhe të rinjtë e xhamisë për gatishmërinë e tyre për pritjen dhe shoqërimin e vizitorëve.
Dyert e Bashkimit të hapura për të gjithë.