Dua hatme në Xhaminë ,, Bashkimi “

Falënderimet i takojnë Zotit f.p për çdo gjë dhe i Cili na dha mundësi që sonte të përcjellim një grup nga nxënësit e xhamisë të cilët pandalë u angazhuan dhe mësuan ta lexojnë fjalën e Zotit f.p.
Falënderime dhe urime për prindërit e tyre, kryesinë e xhamisë, këshillin e prindërve, xhematin e xhamisë, vëllezërit dhe motrat që ishin sonte prezent.
Gjithashtu falënderime për hoxhallarët Menderez Alili Vahidin Beluli Asim Ibraimi dhe Rexhep Sahiti.
Nxënësit që mbaruan hatmen e Kur’anit dhe mësim-besimin janë:
-Zulejha Duraki
-Rejana Trupaj
-Anesa Halimi
-Adisa Duraki
-Shukrije Duraki
-Alma Memedi
-Argjend Memedi
Lusim Zotin e Madhërishëm që t’i shpërblej për angazhimin e tyre në mësimin e fjalës së Tij.
Selame për të gjithë.