Warning: Undefined property: DPTDebugProcessor::$fp in /home/.sites/125/site7805860/web/wp-content/plugins/daily-prayer-time-for-mosques/Models/Processors/DebugProcessor.php on line 22 Warning: Undefined property: DPTDebugProcessor::$fp in /home/.sites/125/site7805860/web/wp-content/plugins/daily-prayer-time-for-mosques/Models/Processors/DebugProcessor.php on line 22 Warning: Undefined property: DPTDebugProcessor::$fp in /home/.sites/125/site7805860/web/wp-content/plugins/daily-prayer-time-for-mosques/Models/Processors/DebugProcessor.php on line 22 Hyrje në tre muajt e bekuar - Xhamia Bashkimi Linz

Hyrje në tre muajt e bekuar

Lutja e Muhammedit a.s në hyrje të muajit Rexheb:
,, O Zoti ynë, na beko në muajin Rexheb dhe Sha’ban dhe na e mundëso ta arrijmë muajin Ramazan “.