Xhamia ,, Bashkimi ” nikoqir i takimit të Imamëve

U mbajt në Xhaminë Bashkimi takimi i imamëve nga Austria e Epërme në prezencë të Kryetarit të Bashkësisë Islame të Austrisë mag.Ümit Vural, kryetarit të Bashkësisë Islame për Austrinë e Epërme mag.Binur Mustafi, Kryeimamit të Bashkësisë Islame për Austrinë e Epërme ef.Adis Mahalbasiç, të gjithë Imamëve dhe mësuesve të fesë.
U ndanë mirënjohje për Imamët dhe Mësuesit fetar që janë në shërbim mbi dhjetë vite.