Warning: Trying to access array offset on false in /home/.sites/125/site7805860/web/wp-content/themes/neeon/functions.php on line 84

´Ta ndihmojmë Tetovën` – Xhirollogaria

Të nderuar bashkëatdhetarë, kudo që jeni!

Pas kërkesës që bëmë me datë 05.08.2015, për ta ndihmuar Tetovën, vërejtëm një interesim jashtëzakonisht të madh të mërgimtarëve që dëshirojnë të kontribuojnë në këtë drejtim, andaj ne, për t´ua lehtësuar mënyrën e ndihmesës, vendosëm që mjetet financiare të dërgohen në konton e poshtëshënuar, e pastaj të njejtat ti dërgohen familjeve të prekura nga vërshimet.

Albanisch Islamisch Sport u. Kultur Verein Bashkimi

IBAN:    AT92 1860 0000 1050 7283

BIC:  VKBBLAT2L

Bankinstitut:  VKB

Këto ishin të dhënat e xhirolloharisë në të cilën ju mund të kontriboni për Tetovën, mirëpo për të qenë më transparent gjatë këtij proçesi, ju lutemi që të shënoni Emrin dhe Mbiemrin si dhe në përshkrimin (Verwendungszweck) shënoni; `PËR TETOVËN`

Pas përfundimit të këtij akcioni, do të bëhet publike i gjith procesi i ndihmës; sa mjete janë grumbulluar, kush i ka dërguar, në duar te kujt janë dorëzuar, etj.

Ne vazhdojmë aktivitetin tonë me moton ´Ta ndihmojmë Tetovën´

 

Me respekt,

Ing. Adnan Abdullahu

Kryetarë i Unionit të Shoqatave Shqiptare në Austri të Epërme