Vazhdojnë punimet tek objekti i ri

Të nderuar besimtarë dhe besimtare!

Ju informojmë se punimet në xhaminë “Bashkimi” në Linz janë në fazën përfundimtare, por mjetet nuk na mjaftojnë për përmbylljen e tyre. Prandaj, ju apelojmë të na ndihmoni materjalisht. Shpërblimin do ta merrni nga Allahu xh.sh.
Pejgamberi a.s. ka sihariquar ata që ndihmojnë për ndërtimin e xhamive me një shtëpi në xhenet.
Fitoni një në xhenet një shtëpi duke ndihmuar në xhami.
Për informata më të hollsishme kontaktoni:
Vahidin Beluli 0660 699 50 11
Asim Ibraimi 0699 119 752 96
Ju mund të kontriboni përmes xhirollogarisë bankare:
IBAN: AT71 1860 0000 1050 5527
BIC: VKBLAT2L
Qëllimi i transferit: Spende-Umbau

Allahu ju shpërbleft për përkrahjen dhe ndihmën tuaj

Me selame
Kryesia