„Linz-Stadt kennenlernen“

“Just as the rainbow looks pretty in the order it is, but if you put colors together without considering their individuality or their role in the whole, the end product would be signify chaos instead of perfect beauty.”

 

Me këtë Moto filluam shëtitjën tonë në qytetin e Linz-it

Me 26. Tetor 2011 Xhamia „Bashkimi“ organizoi një shëtitje me Familje nëpër disa vende të qytetit.

Që nga ora 09:00 shumë fëmijë me prinderit e tyre kishin ardhur në vendtakimin që e kishim lënë për të bërë nisjen për shëtitje.

Filluam shëtitjen nga ora 10:00 e mëngjesit, nisja ishte së pari me trenin e verdhë i cili është i lëshuar në përdorim enkas për të vizituar bukurit e qytetit, që më pas për të vazhduar me vizitat tjera nga të cilat duhet patjetër të përmendim vizitën në “Schlossmuseum” ku aty pamë shumë sende nga kultura të ndryshme, që në këtë ditë ishte kultura Indiane dhe shumë vizita tjera nëpër qytet.

 

Kjo dite ka qenë një ditë shumë informative dhe e këndshme sepse kemi mësuar shumë për vendin e Linz-it dhe fëmijet ishin jashtëzakonisht të kënaqur.