Ligjerat dhe Mëngjes

 

Me: 08. Maj 2011

Në: në ora 10:00

 

Me 8. Maj 2011 në Xhamin “Bashkimi” u organizua një Tubim për Motrat tona, pasi në këtë ditë ishte edhe dita e nënës në Austri.

Në këtë Tubim kishim të ftuar Teologen e Xhamis së Welsit „Mesxhid el-Resul” e cila para motrave tona ligjëroi në temën „Nëna dhe edukimi“ e cila ligjerat u përcjell me një interesim shumë të madhe nga të pranishmet.

Mbas fjalimit të Teologes, në pjesën tjetër të Xhamis (lokalin e saj), u shtrua edhe një mëngjes (ushqim dhe pije) i përgaditur nga Xhamia edhe nga pjesëmarrëset në këtë takim.

Poashtu edhe për fëmijet që ishin prezent, ua dhamë mundësin që edhe ata të shfaqin talentin e tyre në shkrime dhe në vizatime.

Gjatë ngrërjes së mëngjesit motrat tona patën mundësin që të diskutojn, të parashtrojn pyetje të ndryshme musafyres, dhe të bashkëbisedojn për qështje të ndryshme .

Mbasi ishte dita e nënës ne shoqatat „Bashkimi“ & „Ardhmeria“ u dhuruam nga një lule në shenjë respekti për nënat tona.