Informim – Kryesia e re “BASHKIMI”

Kryesia e re e Shoqates „Bashkimi“ përbëhet nga:

 

Kryetar

Xhevat SULEJMANI

 

Nënkryetar

Ing. Adnan ABDULLAHI

 

Sekretar

Msc. Arlind REXHEPI

 

Arkatar

Ismail HALIMI

 

Kordinator i objektit të ri

Abdurrahman MEHMETI