Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/.sites/125/site7805860/web/wp-content/themes/neeon/functions.php on line 84

Hadithi i javës

Transmetohet nga Ebu Hurejre se Pejgamberi a.s ka thënë:

,,Vërtet Zoti i Madhëruar dërgon melek në tokë për të kontrolluar rrugët dhe për ti gjetur njerëzit që e përkujtojnë All-llahun. Kur të takojnë popullin që e përkujtojnë All-llahun thonë: Kërkoni cka u nevoitet dhe i mbulojnë me krahët e tyre në qiell. Zoti i Madhëruar e din situatën por prap i pyet melekët: Cka thonë robërit e Mi? Melekët raportojnë:

Subhanall-llah, Elhamdulil-lah, All-llahu ekber.

A më kan pare, pyet All-llahu? Jo wall-llahi nuk të kan parë. Po si do të vepronin nëse më kishin parë, pyet All-llahu? Sikur të kishin parë do të adhuronin edhe më shumë, do të lavdëronin më shumë dhe do të falënderonin më shumë.

Pastaj All-llahu i Madhëruar pyet melekët, cka kërkonin prej Meje besimtarët?

Kërkojnë xhen-netin, përgjigjen melekët.

Po a e kan parë xhen-netin? Pyet All-llahu xh.sh.

Jo, nuk e kan parë, përgjigjen melekët.

Po sikur ta kishin parë xhen-netin?

Sikur ta kishin parë xhen-netin do ta lakmonin më shumë, do të punonin më shumë, do ta dëshironin dhe do ta kërkonin më shumë atë, thanë Melekët.

Nga cka kërkojnë mbrojtje robërit e Mi, pyet All-llahu melekët e Tij?

Nga zjarri i xhehen-nemit, iu përgjigjën melekët.

A e kan parë xhehen-nemin robërit e mi, pyeti All-llahu xh.sh?

Jo , nuk e kan parë o Zoti ynë.

Po sikur ta kishin parë, cka do të bënin ata, pyet All-llahu xh.sh?

Sikur ta kishin parë xhehen-nemin do të frikësoheshin më shumë prej tij dhe do të largoheshin nga rruga që shpie te ai. Zoti i Madhërishëm u thotë melekëve: Dëshmojë para juve se u kam falur atyre gabimet. Njëri nga melekët ndërhynë dhe thotë: O Zoti Madh, në mesin e tyre është një njeri i cili ka ardhur për një nevojë tjetër?!

All-llahu xh.sh: ata janë një popull dhe të gjithë janë për një kuvendim. Mutefekun Alejhi

 

Hutbe e mbajtur më 01.04.2016      Xhamia,, BASHKIMI” Linz            Imam, Menderez ef. Alili