Informim rreth muajit të Ramazanit:

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit
Informim rreth muajit të Ramazanit:
Ditën e Mërkurë (22.03.2023) është Teravija e parë dhe ditën e Ejnte (23.03.2023) InshaAll-llah fillojmë me agjërimin e muajit të bekuar të Ramazanit.
– Namazi i Sabahut do të falet 20 min.pas Imsakut
– Namazi i Akshamit falet në Xhami 30 min.para Jacisë
– Ligjërata fillon 20 min. para namazit të Jacisë
– Namazi i Teravisë falet 20 rekate
– Namazi i Teravisë është për të dy gjinitë.
– Këndim nga Kur’ani f.m (Mukabele) 20 min. para namazit të Sabahut, Drekës dhe namazit të Iqindisë
-Të Xhumave gjatë Ramazanit para Teravisë do të kemi program fetar (Kur’an dhe këndime fetare etj).
– Ligjërata për gjininë femrore çdo të Diele pas Drekës.
– Iftari për gjininë femërore me 25.03.2023 e Shtunë.
– Iftari për nxënësit e mektebit të Xhamisë është me 29.03.2023 e Mërkurë
– Iftari për organet e qytetit dhe shoqatat është me 13.04.2023 e Ejnte.
-Iftari për anëtarët e Xhamisë-burrat me 15.04 2023 e Shtunë.
– Tribuna qendrore gjatë Ramazanit me musafir
(data ende nuk dihet, presim përgjigjen e të ftuarve)
– Mbrëmje Kur’anore
(data caktohet, përgjigja e të ftuarve)
– Delegacionet nga Bashkësitë Islame të trojeve tona
(nuk kemi datë të caktuar se kur do të na vizitojnë)
– Dita e Fitër-Bajramit është me 21.04.2023 e Xhuma
– Bajram-Fest me familje do të organizohet në Xhami ditën e dytë të Fitër-Bajramit mbas dite.
Për çdo ndryshim, do të jeni të informuar me kohë.
Lusim Zotin f.p për një Agjërim të lehtë e të pranuar.
Selame për të gjithë.