“Ebru- të vizatuarit në ujë

Në projektin “Ebru- të vizatuarit në ujë” e organizuar nga xhamia Bashkimi fëmijët e xhamisë patën mundësinë të fitojnë njohurit e para rreth këtij arti tradicional. Fëmijët me punimet e tyre dëshmuan për imagjinatën dhe për aftësitë e tyre artistike.